Mediation

Mediators Collectief

 

ONLINE MEDIATION MOGELIJK! 

Sta niet stil en gebruik deze tijd om conflicten op te lossen, zodat als we deze aangrijpende en vervelende tijd achter de rug hebben, weer positief verder kunnen!  klik hier voor onze contactgegevens

Komt een man bij de mediator; “ mediator u moet mij helpen. Mijn werknemer is ziek thuis en wil niet meer met mij praten maar we moeten van de bedrijfsarts wel samen werken aan herstel. En als ik niet op pas krijg ik straks het UWV ook nog op mijn dak”. Een vraag die ik steeds vaker krijg. Een lastige zaak voor werkgever en ook voor werknemer, want het is natuurlijk niet voor niets dat werknemer geen contact wil hebben met zijn werkgever. Tijd om op onderzoek te gaan. Ik ga maar eens uitgebreid met werkgever praten; wat is er volgens jou aan de hand? Vertel het eens.

Ook ga ik uitgebreid met de werknemer praten , meestal bij hem of haar thuis. Wat is er volgens jou toch gebeurd dat samen aan één tafel niet meer wil lukken?

En dan….. altijd weer spannend; willen ze wel met elkaar aan tafel met mij erbij of is er zoveel gebeurd dat één van beiden of allebei dat echt niet meer willen? Willen ze echt niet met elkaar aan tafel of lijkt het mij voor het proces beter dat ze niet met elkaar aan tafel gaan, dan ga ik pendelen en online mediaten met grote kans op een oplossing die gezamenlijk wordt bedacht en waar beiden zich in kunnen vinden ………

Een conflict ontstaat niet van het ene op het andere moment. Vaak begint het met een onenigheid tussen de verschillende partijen. De communicatie tussen de partijen neemt langzaam af. En als ze  met elkaar in gesprek gaan, hebben ze vaak al een eigen beeld gevormd over het gedrag van de ander. Echt luisteren naar elkaar wordt steeds lastiger en emoties nemen steeds meer toe met alle gevolgen van dien.

Bij een conflict is een gesprek tussen partijen juist dan heel belangrijk. Een gesprek waarbij de verschillende inzichten besproken kunnen worden en men zich in een vertrouwde omgeving kan uitspreken met de wens er samen uit te komen op een manier zoals de partijen dit zelf willen.

Met mediation lost u samen met de andere partij uw conflict op. Dit doen de partijen met hulp van een onafhankelijke mediator. De mediator lost het conflict niet voor u op, dat doet u samen met de andere partij. De mediator begeleidt u hierbij. Doordat de uiteindelijke oplossing vanuit de partijen zelf tot stand komt, is deze oplossing vaak beter dan een opgelegde oplossing via een advocaat of een rechter. Een win-win situatie voor de deelnemende partijen.

Is mediation “soft”? Nee, zeker niet, mediation is juist zakelijk en neutraal.

Een korte opsomming als het gaat om mediation:

  • Tijdbesparend
  • Kostenbesparend
  • Conflict wordt door partijen zelf opgelost en daardoor beter gedragen door partijen
  • Mediation geschiedt op basis van vrijwilligheid, partijen kunnen niet gedwongen worden deel te nemen aan mediation en zij kunnen een gestarte mediation ook op elk moment beëindigen
  • Mediation geschiedt op basis van geheimhouding; alles wat tijdens de bijeenkomsten wordt besproken, maar ook eventuele tussentijdse gespreksverslagen, overeenkomsten en zelfs de uitkomst valt onder de geheimhoudingsplicht. De geheimhoudingsplicht geldt voor zowel de deelnemende partijen als ook voor de mediator
  • De mediator kiest geen partij
  • De mediator is en blijft onafhankelijk en neutraal

Uitgangspunt is dat de partijen samen een oplossing willen vinden.

Waar mediation succesvol kan worden ingezet:

  • Bij het beëindigen van een relatie. Door de hiermee gepaarde emoties als woede en verdriet reageren mensen vaak op een manier die ze eigenlijk niet willen. Mediation kan ervoor zorgen dat de scheiding niet eindigt in een vechtscheiding.
  • Een verstoorde arbeidsrelatie leidt uiteindelijk tot ontslag. Gevolg: na een vaak langdurige juridische strijd is de werknemer zijn baan kwijt en de werkgever zijn werknemer en dat na soms een jarenlange prettige samenwerking. Mediation biedt in dit soort situaties uitkomst en kan ervoor zorgen dat de werkrelatie wordt voortgezet of de arbeidsrelatie op een voor beiden prettige manier wordt ontbonden.
  • Zakelijk: strijdige belangen veroorzaken een conflict ten koste van de relatie. Mediation helpt bij het conflict, met als resultaat: behoud van de relatie en lage kosten.

Privacyverklaring Mediation een Goed Gesprek

Mfn Registermediator

NMI Registermediator

∞∞

Raad voor Rechtsbijstand