Echtscheidings bemiddeling

Mediators Collectief

 

 

Hans belt met een mediator Hij wil scheiden van zijn vrouw Marie en wil dat op een nette manier regelen. Een week later komen beiden bij de mediator op kantoor. Marie is verdrietig, zij wil eigenlijk helemaal niet scheiden, ook al weet ze wel dat er niets anders op zit. lees hier het vervolg

De belevenis van een echtscheiding is voor een ieder verschillend maar gaat gepaard met veel emotie en veel onrust.

Aan het begin van een echtscheiding wil men er vaak in goed overleg uit komen.

Dit wilt u voor uzelf, vaak ook voor uw partner en al helemaal, als u samen kinderen heeft, voor uw kinderen. Maar door de emoties en de onrust die een scheiding met zich meebrengt is het soms erg moeilijk om dit doel te bereiken en verliest men al gauw de controle.

Echtscheidingsbemiddeling kan voor u en uw partner de manier zijn om uw doel: “ op een goede manier uit elkaar te gaan” te bereiken. De mediator begeleidt u hierbij.

De mediator is onafhankelijk, kiest geen partij en zorgt ervoor dat u beiden uw verhaal kunt doen. De mediator geeft aan beiden de ruimte voor emoties en zorgt ervoor dat u en uw partner naar elkaar luisteren en dat er ruimte ontstaat om afspraken te maken die door beiden gedragen worden.

De mediator helpt u en uw partner met het maken van afspraken zoals u die wilt en die  juridisch juist zijn.

Wij kunnen u helpen met het maken van :

  • Ouderschapsplan
  • Alimentatieberekening (kinderen/ partner)
  • Boedelverdeling
  • Echtscheidingsconvenant
  • Meningsverschillen uitpraten

Ook kunnen wij het schrijven van een verzoekschrift en het indienen bij de rechtbank voor u verzorgen.

Heeft u recht op gesubsidieerde rechtsbijstand? Dan betaalt u voor het gehele  mediationtraject maximaal een eigen bijdrage van € 105,00 (2017)    voor meer info klik hier                                                                                                                                        Wij staan als mediator ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand  en kunnen dit voor u aanvragen.

Wanneer na verloop van tijd  uw situatie wijzigt kunt u bij ons  terecht voor het maken van een herberekening omtrent alimentatie.

De kosten voor mediation zijn aanzienlijk lager dan wanneer een advocaat wordt ingeschakeld. Daarnaast vergoeden veel rechtsbijstandsverzekeraars  de kosten voor mediation (tot een bepaald maximum).

echtscheiding

 

Mfn Registermediatordigitaal_bordje_hightrust
NMI Registermediator