Verzekering gerelateerde zaken

Mediators Collectief

 

Op dit gebied is nog veel winst te behalen. Daar waar mediation al regelmatig wordt toegepast bij echtscheidingen, arbeidsconflicten en strubbelingen binnen de familie, vindt mediation binnen de verzekeringswereld nog maar mondjesmaat plaats.

Maar … bij die zaken waar mediation al wel is toegepast, is het merendeel van deze zaken nu opgelost en waren de partijen zeer tevreden met de uitkomst ervan.

Schades die men claimt op de betreffende verzekering worden door verzekeraar beoordeeld aan de hand van feiten, bewijslast en de regels van het verzekeringscontract. Als feiten niet helder zijn, bewijslast niet mogelijk is, dan is een afwijzing door de verzekeraar voor de geleden schade vaak het gevolg.

Als een schade door verzekeraar wordt afgewezen kan dit gevolgen hebben voor de verzekerde maar ook voor de benadeelde (in het geval van een aansprakelijkheidskwestie). Deze gevolgen kunnen zelfs zover gaan, dat men overweegt een gerechtelijke procedure op te starten, in de hoop nog iets van de schade te kunnen ontvangen, met alle risico’s zoals hoge kosten, langdurige procedures en geen garantie dat men de zaak uiteindelijk wint, van dien.

Uit de praktijk is inmiddels gebleken dat een gerechtelijke procedure kan worden voorkomen door het inzetten van mediation.

Ook daar waar een geschil is tussen de verzekerde en de tussenpersoon kan mediation DE oplossing zijn om het geschil op te lossen. Voor die zaken waarbij men mediation heeft ingeschakeld om als neutrale derde de partijen te helpen in het oplossen van het geschil, geldt ook hier dat het merendeel van de zaken naar tevredenheid is opgelost.

Voordelen van mediation:

  • Het mediationtraject is vele malen korter dan een gerechtelijke procedure.
  • Het is kostenbesparend.
  • Partijen komen samen tot de oplossing.
  • Uiteindelijk zijn er geen verliezers.
Mfn Registermediator
NMI Registermediator

∞∞

Raad voor Rechtsbijstand