Arbeidsconflicten

Mediators Collectief

 

 

Binnen een kleine organisatie is werknemer Jan ziek geworden. Zijn herstel is wel in zicht maar gaat veel langzamer dan verwacht. Werkgever Piet  gaat hier in het begin naar tevredenheid van beiden mee om. Toch komt er langzaam wat frustratie bij beidenlees hier het vervolg

In het verhaal van Jan en Piet (hierboven) is mediation een goed hulpmiddel maar ook in onderstaande situaties kan mediation een middel zijn om in te zetten om tot een oplossing te komen.

• De werkgever en werknemer komen na jarenlange prettige samenwerking in conflict met elkaar. De communicatie wordt steeds slechter, men begrijpt elkaar niet meer en van de één op de andere dag meldt de werknemer zich ziek.

• Binnen het bedrijf is al langere tijd irritatie tussen een werknemer en de manager. Voor beiden wordt de situatie zo vervelend dat ze niet meer kunnen samenwerken. Collega’s ondervinden veel hinder van deze vervelende situatie en voor velen beïnvloedt het de sfeer op het werk. De dreiging van verzuim en meerdere conflicten liggen op de loer

• Een werkgever moet helaas door omstandigheden afscheid nemen van een werknemer. De samenwerking was altijd goed. Beiden willen er op een goede manier samen uitkomen en zien er tegen op om naar de rechter te gaan.

Dit zijn maar een paar situaties, van de vele te noemen voorbeelden, waar een mediator uitkomst kan bieden. Door het inzetten van een mediator gaan de partijen (weer) met elkaar in gesprek en gaan de partijen onder begeleiding van de mediator zoeken naar een goede oplossing. Daarnaast werkt het ook door op de andere werknemers binnen uw onderneming. Een werkgever die bereid is in gesprek te gaan, ontvangt meer respect van zijn personeel.

Belangrijke uitgangspunten bij de mediation zijn: vertrouwelijkheid en geheimhouding. Een mediator is neutraal en onafhankelijk. Hierdoor wordt er een vrije en vertrouwelijke gespreksruimte gecreëerd, wat ten goede komt aan een openhartig gesprek tussen de partijen. Belangrijk is dat men naar elkaar luistert en elkaar begrijpt, waarna uiteindelijk het conflict door partijen samen kan worden opgelost.

Onze werkwijze in grote lijnen:

Uiteraard gaan we naar de werkgever toe om uit te leggen hoe mediation werkt, wat het inhoudt, wat hij of zij kan verwachten en natuurlijk wat het ongeveer gaat kosten (overeenkomst, wel/ geen verslag, uurtarief). Dit is een geheel vrijblijvend en gratis gesprek. Op deze manier kan de werkgever zelf beslissen of hij voor het conflict, waar hij mee te maken heeft binnen zijn bedrijf, mediation wil inschakelen.

Daarnaast gaan wij bij een arbeidsconflict altijd eerst apart met de partijen in gesprek. We leggen uit wat mediation precies inhoudt en wat ze kunnen verwachten. Ook vragen we of partijen alvast willen nadenken over wat ze zelf met behulp van mediation zouden willen bereiken. Als de partijen dan voor het eerst met elkaar aan tafel zitten, hebben ze al nagedacht over het doel wat ze zelf zouden willen bereiken. Ook kunnen we bij zo’n één op één gesprek beter beoordelen of de juiste mensen wel met elkaar aan tafel komen te zitten. Als het gaat om een conflict tussen twee werknemers is het belangrijk dat deze twee partijen met elkaar aan tafel gaan zitten en niet werkgever/ werknemer.

Voor de werknemer geldt dat we voor zo’n eerste gesprek ook bij hem/haar aan huis kunnen komen.

Afhankelijk van de gezamenlijke gesprekken die daarna volgen, kan er nog een keer een individueel gesprek worden ingelast maar dat zal afhangen van de voortgang, de wens en hetgeen er “los’ komt.

De gezamenlijke gesprekken kunnen op verschillende locaties plaatsvinden. Afhankelijk van de wens van de partijen kan dit op het bedrijf zelf zijn, bij ons aan huis (wij hebben een spreekruimte aan huis) of op een flexplek.

Wij hebben een whitepaper ontwikkeld “arbeidsconflict en mediation”. Hier kunt u lezen wat u kunt doen als er zich een conflict voordoet binnen uw organisatie.

Klik hier : whitepaper arbeidsconfict en mediation

 

Heeft u recht op gesubsidieerde rechtsbijstand?  Wij staan ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand  en kunnen dit voor u aanvragen.

werk en mediation

Mfn Registermediator
NMI Registermediator

∞∞

Raad voor Rechtsbijstand