Familie en Jeugdzaken

Mediators Collectief

 

Bij problemen in de familiesfeer wordt een gesprek met elkaar steeds moeilijker. De emotie, het onbegrip en het wantrouwen neemt toe. Uiteindelijk stokt het gesprek en worden contacten verbroken.

Ook daar waar de jeugd in het geding is zien we helaas nog te vaak dat men voor de rechter de kwestie wil uitvechten. Denk daarbij aan een conflict tussen de biologische ouders of pleegouders of jeugdzorg of aan een onenigheid met school of onderwijsinstelling.

Dit lijdt vaak tot zeer ongewenste, ongezellige en verdrietige situaties en in het ergste geval (conflict over een erfenis, omgangsregeling etc.) zelfs tot een gerechtelijke procedure.

En bij een gerechtelijke procedure rijst de vraagt: “ zijn dan alle problemen waarvoor men een oplossing zoekt, opgelost? Of alleen maar de juridische problemen?”

Door het inschakelen van een mediator komt men weer met elkaar aan tafel. Onder deze deskundige begeleiding komen de emoties vaak weer tot bedaren, gaat onbegrip over in begrip en verandert wantrouwen in vertrouwen.

Dit creëert een goede gespreksruimte waarbij er respect ontstaat voor elkaars belangen en de werkelijke problemen kunnen worden besproken. Vandaar uit kan men werken aan de oplossing.

Loopt er al een gerechtelijke procedure? Tijdens de mediation wordt de procedure bij de rechter stilgelegd

familie en mediation

Mfn Registermediator
NMI Registermediator

∞∞

Raad voor Rechtsbijstand