Nieuwsbrief april 2016

Mediators Collectief

 

 

“Op het moment  7:628 BW wordt ingevoerd en 7:627 BW komt te vervallen”

– Wordt “geen arbeid geen loon” gewijzigd in “geen arbeid WEL loon, tenzij ….”

– Zal niet de werknemer aannemelijk moeten maken dat hij bereid was om te werken, maar moet de WERKGEVER aannemelijk maken dat het niet kunnen werken voor rekening van de werknemer komt en dat deze hiertoe niet bereid was”.

– Gaat bij een arbeidsconflict/ situatieve arbeidsongeschiktheid de stelplicht en bewijslast van de werknemer ( het redelijkerwijs niet van werknemer kunnen verwachten dat hij zijn werk hervat en dat de oorzaak ligt in de risicosfeer van werkgever) naar de stelling dat als bij een conflict beiden schuld treffen (en bewijs al werkgever maar eens dat het niet zo is)  het loon doorbetaald moet worden.

Men verwacht dat deze wijzigingen in de loop van dit jaar worden doorgevoerd.

Het wordt dus nog belangrijker om op tijd een conflict te herkennen en crucialer: het conflict te erkennen. Want op het moment dat een conflict erkend wordt, kun je, als werkgever, actie ondernemen.

Dit kun je doen door op tijd met elkaar aan tafel te gaan zitten en er over te praten, hetzij met elkaar , hetzij met een mediator.

Ja en soms zie je er wel tegen op om juist met hem/ haar aan één tafel te zitten, “ pfff, het is al zo’n vervelende werknemer in jouw ogen als werkgever”.

Maar weet je; elkaars verhaal te horen, onduidelijkheden aan elkaar uit te spreken oftewel een goed gesprek met elkaar voeren kan voor zoveel rust en begrip zorgen, dat het zeker de moeite waard is om het te doen!

Dan is het niet meer “geen arbeid WEL loon”  maar “WEL arbeid WEL loon”!

 

 

.

 

 

                      “Als je loslaat heb je beide handen vrij “