Nieuwsbrief december 2016

Mediators Collectief

Soms kan het heel snel gaan

De bedrijfsarts constateert dat Jan (werknemer) niet meer ziek is en nu na 5 maanden ziek te zijn geweest weer aan het werk kan. Helaas is er inmiddels een conflict tussen Jan en Piet (werkgever) ontstaan die de re-integratie in de weg staat. De bedrijfsarts adviseert dan ook om nog twee weken thuis te blijven en die tijd te gebruiken om met behulp van mediation het conflict op te lossen. De werknemer krijgt de keuze uit een drietal mediators en kiest voor mediator Kees, want die woont dicht bij hem in de buurt.

Kees plant een intakegesprek met Jan en daarna met Piet. Tijdens het gesprek met Jan is al gauw duidelijk dat Jan helemaal klaar is met Piet. Er is in de afgelopen tijd zoveel gebeurd aan vervelende gebeurtenissen, nee, Jan wil echt niet meer terug naar het werk. Hij wil Piet ook niet meer zien want dan staat hij niet in voor zijn daden, zo boos is Jan. Nadat de mediator uitvoerig met Jan hierover gesproken heeft gaat de mediator naar Piet. Uiteraard (conform het mediation reglement) vertelt de mediator niets over hetgeen Jan aan hem verteld heeft aan Piet.

Piet, in het bijzijn van zijn P&O medewerkster Marie, vertelt het verhaal zoals hij het heeft ervaren en er is één overeenkomst. Ook  Piet wil Jan liever niet meer terug op de werkvloer en wil het liefste afscheid nemen van Jan.

Een eerste bijeenkomst wordt gepland. De bijeenkomst vindt plaats tussen Jan en Marie, op verzoek van zowel Jan als Piet. Het standpunt van Jan is niet veranderd en hij geeft aan dat hij graag met een vaststellingsovereenkomst zijn dienstverband wil beëindigen. Marie geeft aan dat het voor het bedrijf ook beter is om op die manier uit elkaar te gaan. Met behulp van de mediator wordt de inhoud van de vaststellingsovereenkomst besproken. Na deze bijeenkomst stelt de mediator een concept-vaststellingsovereenkomst op, waarbij deze zo wordt opgesteld dat Jan zijn recht op de WW niet zal verliezen. Het concept wordt naar beiden toegestuurd met het verzoek om deze te laten beoordelen door een advocaat of jurist. Na enkele dagen geven beiden aan dat de overeenkomst akkoord is en een week later wordt de overeenkomst getekend. Zo snel kan het dus gaan………

                     Pak het moeilijke aan als het nog makkelijk is. 

Doe het grote als het nog klein is”