Nieuwsbrief februari 2016

Mediators Collectief

“Meer ontslag afwijzingen door rechter”

Kantonrechters wijzen vaker ontslagverzoeken af, sinds het nieuwe ontslagrecht van toepassing is.

Dat zei de Amsterdamse kantonrechter Monetta Ulrici deze week onder meer tegen de NOS. Ook is de algemene indruk bij de kantonrechters dat er vaker wordt geschikt, om een gang naar de rechter te voorkomen.

Dit is een prima ontwikkeling. Schikken kan op verschillende manieren. Onderling, met behulp van een advocaat of met behulp van een mediator.

Wat zijn de voordelen van de mediator?

  • Lage kosten
  • Snel
  • Gezamenlijk overleg
  • Goede positieve uitwerking op de andere collega’s
  • Begrip over en weer in plaats van strijd

Een voorbeeld uit de praktijk;

Werknemer Frans functioneert niet naar wens. Een aantal klanten hebben over hem geklaagd. De werkgever Hendrik heeft Frans hier al een keer op aangesproken maar dat gesprek liep niet fijn. Frans snapte er helemaal niets van dat de klanten over hem geklaagd zouden hebben en hij was ook niet van plan iets aan zijn werkhouding te doen.

Er gaan een paar weken overeen maar er blijven klachten binnenkomen. Er is zelfs al een klant weggegaan. Inmiddels heeft Hendrik al meerdere gesprekken gevoerd met Frans, heeft hem een training aangeboden, maar Frans wil niets!                                                           Frans vindt dat hij zijn werk goed doet en is niet van plan te veranderen of ook maar één training te volgen.

Na een paar maanden, waarin Frans ook al een keer schriftelijk is gewaarschuwd is Hendrik het zat. Alweer is er een klant weggegaan! Zo kan het niet langer!                               Maar ja, voldoende dossier voor een ontslagverzoek is er niet.

Hendrik besluit een mediator te benaderen. De mediator heeft aan het begin van de mediation een vertrouwelijk  gesprek met Hendrik en daarna een vertrouwelijk gesprek met Frans.

Uit deze gesprekken blijkt dat Hendrik van Frans af wil en dat Frans geen zin meer heeft in zijn baan bij het bedrijf van Hendrik.  Frans zou heel graag wat anders willen doen, maar ja, dat doe je niet zomaar. Als hij zijn baan zou opzeggen krijgt hij geen uitkering en kan hij zijn hypotheek niet betalen.

Hendrik weet niet dat Frans zijn baan niet meer leuk vindt en eigenlijk iets heel anders zou willen doen.

In het gesprek met z’n drieën, wordt er eerst wat heen en weer geruzied. Hendrik beschuldigt Frans van een slechte werkhouding en Frans beschuldigt Hendrik van een slechte begeleiding. Dit gaat zo een tijdje door, totdat ze,  met behulp van de interventies van de mediator, er achter komen dat deze discussie ze niet verder brengt. Het gesprek krijgt een andere wending. Frans durft in de veiligheid van de bijeenkomst te zeggen dat hij eigenlijk een ander vak wil uitoefenen, maar niet het geld heeft om zich te laten omscholen. Dit is voor Hendrik een verrassing! De bijeenkomst wordt afgerond met voor beiden wat huiswerk na hetgeen er gezegd is.

De volgende bijeenkomst verloopt heel anders. Hendrik heeft een voorstel gemaakt met daarin een financiële vergoeding waarmee Frans zijn opleiding voor omscholing kan betalen en ook nog iets overhoudt.

Ook wordt Frans aan het einde van deze maand vrijgesteld van arbeid en krijgt hij nog 3 maanden uitbetaald voordat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd op verzoek van Hendrik.

Er wordt een pauze ingelast waarin Frans contact opneemt met zijn adviseur om dit voorstel te bespreken.  Frans gaat akkoord en de vaststellingsovereenkomst wordt opgesteld en getekend. Soms kan het snel gaan!

                      “Ontevredenheid is de eerste stap naar vooruitgang van een mens “

                                                                  Oscar Wilde