Nieuwsbrief januari 2015

Mediators Collectief

Geschil tussen medewerkers op school

John en Marina, twee zeer gewaardeerde medewerkers, lijken niet te kunnen samenwerken. Ze werken op dezelfde school,  John in de bovenbouw en Marina in de onderbouw. Hun posities vereisen dat zij samen werken en informatie delen in de doorstroom van de leerlingen, maar de wrijving tussen hen beiden veroorzaakt problemen tussen de samenwerking van de groepen medewerkers voor wie zij verantwoordelijk zijn.

John vindt dat Marina zich niet opstelt als een teamspeler. In vergaderingen negeert ze overeengekomen agendapunten en daarnaast domineert ze het gesprek. Als dit zo doorgaat wil hij liever niet meer met haar samenwerken.

Marina vindt dat John belangrijke informatie niet met haar deelt. Ze is met name bezorgd omdat ze  van enkele ouders al klachten heeft gekregen over hun gezamenlijk gebied. Ook voelt zij zich ongemakkelijk in vergaderingen, want John behandelt haar tijdens  vergaderingen vaak op een sarcastische manier in het bijzijn van anderen.

Het geschil tussen hen beiden komt de school niet ten goede. Enkele collega’s gaan zich er ook in mengen, anderen mijden John en Marina. De sfeer op school wordt langzaam steeds slechter. De schoolleider grijpt in want dit kan zo niet langer. Hij besluit om een onafhankelijke mediator in te schakelen om het geschil op te lossen. Marina en John stemmen daar  beiden mee in.

Tijdens de eerste mediation gaat het er heftig aan toe. Het is te merken dat ze allebei veel last hebben van deze situatie en het bij beiden het plezier in werken verstoord.                       Een gemeenschappelijke deler dus!

Vanuit die gemeenschappelijke deler begeleidt de mediator John en Marina gezamenlijk naar een oplossing. Er worden duidelijke afspraken gemaakt over o.a. de vergaderingen, hoe en wanneer elkaar aanspreken als er iets niet loopt zoals één van beiden dit graag zou willen, agenda’s etc.

Na drie sessies is er weer prettige sfeer tussen John en Marina ontstaan en is de basis voor een goede samenwerking weer aanwezig. Ook als na een maand het zgn nazorggesprek met hen beiden plaats vindt blijkt dat de samenwerking met sprongen vooruit is gegaan.

John en Marina gaan weer met opgewekte zin naar school!