Nieuwsbrief juli 2015

Mediators Collectief

Dit keer geen samenvatting van een mediation, want

  • Het is bijna zomervakantie
  • En het is 1 juli geweest, oftewel het tijdperk van het nieuwe ontslagrecht is aangebroken.

Vast al veel over gelezen toch? Heel kort ook onze bijdrage in de vorm van een aantal trefwoorden

Dossier; het opbouwen van een personeelsdossier wordt steeds belangrijker. Meld de werkgever zich bij de rechtbank voor ontbinding van een arbeidsovereenkomst, maar is er niet voldoende dossier opgebouwd? Dan zal de rechter waarschijnlijk geen uitspraak gaan doen!

Hoger beroep; nadat de kantonrechter de beschikking heeft toegewezen,  oftewel de rechter heeft het verzoek van de werkgever of de werknemer

  • tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst of
  • tot vernietiging van de opzegging of
  • tot herstel van de arbeidsovereenkomst

gehonoreerd dan dient men hieraan gevolg te geven. Maar, als de werkgever of de werknemer het hier niet mee eens is, kan deze hoger beroep in stellen. Vanaf 1 juli is hoger beroep namelijk mogelijk. Dit betekent onzekerheid, veel tijd en hoge kosten.

Vaststellingsovereenkomst; het is ook mogelijk om niet via een rechter,  maar door middel van een vaststellingsovereenkomst afscheid van elkaar te nemen. Met behulp van  mediation kunnen er afspraken gemaakt worden tussen partijen waarin zij zich beiden kunnen vinden. Deze afspraken worden vastgelegd in een vaststellingovereenkomst. Het is een tijdbesparende en voordeligere manier dan de lange en onzekere weg via de rechter. Hoger beroep is niet mogelijk. Er geldt wel een bedenktermijn.

Transitievergoeding; Als de ontslagroute via het UWV of de kantonrechter loopt, heeft de werknemer straks recht op een transitievergoeding (bij een dienstverband van twee jaar of langer). Kiest men voor een vaststellingsovereenkomst dan kan het zijn dat de werknemer een hogere ontslagvergoeding wil ontvangen. Maar aan de andere kant is er dan wel duidelijkheid en overeenstemming bij beide partijen in een korter tijdsbestek met lagere kosten.

Mediation; Bij alle bovengenoemde trefwoorden biedt het inzetten van mediation voordelen. Bij dossieropbouw (waarbij het kan zijn dat partijen, door openhartig met elkaar te kunnen praten, ervoor kiezen samen verder te gaan, of dat afscheid nemen beter is) evenals bij een vaststellingsovereenkomst. Heeft de rechter besloten dat er tot herstel van de arbeidsovereenkomst moet worden overgegaan? Met behulp van mediation kan dan gesproken worden over; hoe nu samen verder?

Wij wensen u een fijne vakantie!