Nieuwsbrief maart 2015

Mediators Collectief

Een verandering doorvoeren binnen een bedrijf …..

Een bedrijf met 50 projectmanagers wil een verandering doorvoeren. Er worden daarom 5 afdelingsmanagers aangesteld. Het gaat hier om interne/ externe vacatures. Jan, al 15 jaar projectmanager binnen het bedrijf, solliciteert op deze functie. Maar helaas, voor zijn afdeling wordt er iemand van buitenaf aangetrokken, namelijk Wim.

 

Wim was voorheen afdelingschef over een groep van 30 medewerkers, maar werd daar veel gepest door zijn collega’s. Deze nieuwe baan kwam voor hem dan ook op het juiste moment. Wim is een persoon die houdt van samenwerken met “zijn” mensen. In zijn vorige baan is dit volledig mislukt. Hij wil zijn nieuwe functie dan ook volledig anders aanpakken.

 

Vanaf het begin dat Wim op de afdeling komt botert het niet echt tussen Jan en Wim. Jan vindt Wim maar autoritair en bazig. Maar ook Wim heeft moeite met het samenwerken met Jan. In zijn ogen is Jan erg opstandig en wil gewoon niet meewerken.

Als Wim, verhinderd door een afspraak, aan Jan opdraagt hem te vervangen op een bijeenkomst, weigert Jan dit in bijzijn van een drietal collega’s. Wim wordt boos, schreeuwt naar Jan; “hier ga je meer van horen!” en loopt vervolgens naar de directeur.

De directeur hoort het verhaal van Wim aan. De directeur kent Jan ook al vele jaren en weet dat dit opstandige gedrag niets voor Jan is. De directeur schakelt een conflictbemiddelaar in.

 

De mediator komt enkele dagen later en gaat eerst in gesprek met Wim. Ze hoort zijn verhaal aan, stelt vragen en vat de problematiek zoals Wim het ziet samen. Daarna gaat zij in gesprek met Jan. Ook Jan krijgt de gelegenheid zijn verhaal te doen en  ook nu stelt ze vragen en vat een en ander samen. Zowel Wim en Jan vinden het prettig hun hart te hebben mogen luchten bij iemand die echt goed naar ze luistert.

 

Een week later plant de mediator een gezamenlijk gesprek. Ze zorgt voor een rustige locatie en stelt de mannen op hun gemak bij binnenkomst. Ze bevestigt nogmaals dat er een geheimhoudingsplicht geldt, zodat er voldoende vertrouwen ontstaat om vrijuit te kunnen praten.

 

Tijdens dit gesprek komen vele zaken aan bod waaronder de eerdere baan van Wim en het pestgedrag aldaar. Ook wordt de sollicitatie van Jan en de teleurstelling van de afwijzing besproken. Door deze openhartigheid komen Wim en Jan erachter dat ze allebei heel graag willen samenwerken.

Langzaam verandert de vijandige sfeer in enthousiasme en komen er zelfs al mooie plannen op tafel. Tijd voor de mediator om af te sluiten! De mediator vat nog éénmaal samen wat ze heeft zien gebeuren aan haar tafel. Daarna laat ze Wim en Jan gezamenlijk een aantal positieve afspraken maken die ze vastlegt.