Nieuwsbrief mei 2015

Mediators Collectief

Een team van 10 collega’s werkt al jaren samen op de afdeling administratie. De sfeer was goed. De werkweek werd altijd afgesloten met gezellig gezamenlijk een borreltje drinken op de vrijdagmiddag. Maar nadat Marie en Suzanne ( twee collega’s) een keer een aanvaring met elkaar hebben gehad is het helemaal anders geworden. Het is stil op de afdeling. Men zegt alleen nog maar het hoognodige tegen elkaar en die borrel op vrijdag……. nee, om vijf uur gaat iedereen zo snel mogelijk naar huis.

Ja en dan kun je als leidinggevende er niets mee doen, met alle gevolgen van dien, of je kunt het bespreekbaar gaan maken. Deze leidinggevende, Jan, koos voor de laatste optie. Wel was hij zich ervan bewust dat hij dit beter niet zelf kon doen, maar om hiervoor een buitenstaander in te huren. Op die manier werd er objectief op het probleem ingesprongen waardoor er een beter resultaat behaald kon worden. Er werd een mediator ingeschakeld.

De mediator nodigde  Marie alsook Suzanne uit voor een één op één gesprek. Tijdens dit gesprek legde de mediator alles uit over de geheimhouding, de neutraliteit en onpartijdigheid van haar als mediator en creëerde daarmee een veilige omgeving om te kunnen praten. Daarna begon ze vragen te stellen om van beiden te horen wat er volgens hen speelde.

De mediator hoorde twee verschillende oorzaken over  het ontstaan van het conflict dus dat was interessant. Ook gaven beiden aan dat ze zich bij de huidige situatie niet prettig voelden. Tijd om met z’n drieën aan tafel te gaan zitten. Dit gesprek werd een week later gepland.

Het gesprek begon stug en star, geen van beiden was bereid als eerste iets te zeggen. Door een aantal vragen van de mediator begon Suzanne een beetje te praten. Marie reageerde boos op hetgeen Suzanne zei en het gesprek kwam op gang!  Boosheid, harde woorden maar ook verdriet kwamen hierbij op tafel. Het zat diep bij beiden.

Het mooie was wel, dat ze nu alles tegen elkaar durfden te zeggen en dat hielp. De aanleiding van de aanvaring werd besproken ( “Suzanne had volgens Marie iets negatiefs over haar gezegd tegen Jan, wat helemaal niet waar was” “ En Marie meende dat Suzanne vond dat Marie de kantjes eraf liep. Marie had dit gehoord van een andere collega”) en uitgesproken. Het lag in beide gevallen toch net even anders. Hierover werd uitgebreid gesproken. Ook werd er al een begin richting de toekomst gemaakt. Hoe nu verder? Hoe kun je dit soort misverstanden in de toekomst voorkomen?

De vragen over de toekomst werden een week later, in een laatste bijeenkomst, verder besproken. Er werden onderlinge afspraken gemaakt, maar ook werden er afspraken bedacht die ze graag met het hele team wilden maken. De mediation werd officieel afgesloten waarbij besproken werd wat wel en wat niet onder de geheimhouding zou blijven. De oorzaak van het conflict en dat wat Suzanne en Marie tegen elkaar hadden gezegd, wilden ze graag onder de geheimhouding laten vallen. Hetgeen ze met het team wilden bespreken niet. Daarna werd Jan erbij geroepen. Opgelaten vertelden Marie en Suzanne over wat ze wilden delen met het team. Jan vond het een prima idee en stelde voor dit te doen op vrijdagmiddag ………………..tijdens de borrel . Aldus geschiedde!