Nieuwsbrief november 2014

Mediators Collectief

Een (te) langlopend conflict tussen twee collega’s.

Lisa werkt al jaren bij een producent van  huishoudelijke artikelen als verkoopster buitendienst. Op een gegeven moment bemerkt ze, bij het bezoeken van één van haar relaties, dat deze relatie al benaderd is door haar collega, Pieter. De relatie heeft bij Pieter ook al zijn bestelling  geplaatst. Lisa is woedend en gaat naar haar leidinggevende. De leidinggevende roept Pieter erbij en er ontstaat in het bijzijn van de leidinggevende een heftige ruzie met verwijten over en weer. De leidinggevende probeert zowel Lisa als Pieter te sussen. Dit lukt niet helaas niet.

Er gaan enkele maanden voorbij maar een normale samenwerking tussen Pieter en Lisa wordt steeds moeilijker. De  gesprekken tussen Lisa en Pieter,  in bijzijn van de leidinggevende, leveren niets op. Ook voor de andere collega’s op de afdeling wordt hierdoor de werksfeer steeds slechter.

De leidinggevende stelt mediation voor. Pieter en Lisa stemmen hiermee in, omdat ze zich zelf ook niet meer prettig voelen in deze situatie.

Het eerste gesprek met de mediator verloopt heftig. Beschuldigingen gaan over en weer over tafel en emoties lopen hoog op!                                                                                                  De mediator stelt vervolgens een aantal gerichte vragen, waaronder de vraag: stel dat jullie hier samen niet uitkomen, wat kunnen  de gevolgen dan zijn?  En daar waren Pieter en Lisa het wel over eens (voor het eerst) want ja, dat kon misschien leiden tot …. ontslag? En dat wilden beiden niet. Met dit nieuw verworven inzicht kreeg het gesprek een andere draai; bereid om rustig elkaars verhaal aan te horen zoals, waarom die relatie zijn inkopen had gedaan bij Pieter en wat dat voor Lisa betekende, om vervolgens samen werkafspraken te maken over de toekomst. Zo heftig het gesprek begon, zo rustig en prettig werd er afgesloten.

Tijdens het zgn. “nazorg gesprek”” door de mediator (een maand later) bleek dat de samenwerking en daardoor de sfeer op de afdeling duidelijk verbeterd was!